Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
I Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2021
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w I OTWARTYM KONKURSIE
OFERT 2021
05.02.2021 więcej
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 ogłoszony przez Zarząd Powiatu
Dębickiego Uchwałą Nr 388/2021 z dnia 5 lutego 2021
05.02.2021 więcej
III Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2020
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM
KONKURSIE OFERT 2020
21.10.2020 więcej
III OTWARTY KONKURS OFERT 2020
III OTWARTY KONKURS OFERT 2020 ogłoszony przez Zarząd Powiatu
Dębickiego Uchwałą Nr 336/2020 z dnia 21 października 2020
21.10.2020 więcej
Sprawozdanie - wyniki konsultacji Programu Współ. z Org. Pozarz. na rok 2021 .
Wyniki konsultacji programu współpracy NGO na rok 2021.
21.10.2020 więcej
Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi na rok 2021
Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi
na rok 2021.
30.09.2020 więcej
Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Konsultacje w sprawie programu potrwają od 30.09.2020 r. do
14.10.2020 r.
23.09.2020 więcej
OFERTA Stowarzyszenia "Akademia Małego Strażaka" - TRYB UPROSZCZONY
OFERTA Stowarzyszenia "Akademia Małego Strażaka"
27.08.2020 więcej
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 - Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego
Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego w sprawie wyboru ofert i
udzielenia dotacji w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2020 na
przygotowanie i realizację zadań publicznych
21.08.2020 więcej
II Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2020
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE
OFERT 2020
25.06.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się