Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współ. z Org. Pozarz. za rok 2020
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi za rok 2020.
30.04.2021 więcej
OFERTA Stowarzyszenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY
OFERTA Stowarzyszenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy złożona w
trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.04.2021 więcej
OFERTA Dębickiego Klubu Kolarskiego "Gryf" – TRYB UPROSZCZONY
OFERTA Dębickiego Klubu Kolarskiego "Gryf" złożona w trybie
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
18.03.2021 więcej
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 - Rozstrzygnięcie
Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego Nr 402/2021 z dnia 17 marca
2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach I
Otwartego Konkursu Ofert 2021.
18.03.2021 więcej
I Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2021
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w I OTWARTYM KONKURSIE
OFERT 2021
05.02.2021 więcej
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 ogłoszony przez Zarząd Powiatu
Dębickiego Uchwałą Nr 388/2021 z dnia 5 lutego 2021
05.02.2021 więcej
III Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2020
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM
KONKURSIE OFERT 2020
21.10.2020 więcej
III OTWARTY KONKURS OFERT 2020
III OTWARTY KONKURS OFERT 2020 ogłoszony przez Zarząd Powiatu
Dębickiego Uchwałą Nr 336/2020 z dnia 21 października 2020
21.10.2020 więcej
Sprawozdanie - wyniki konsultacji Programu Współ. z Org. Pozarz. na rok 2021 .
Wyniki konsultacji programu współpracy NGO na rok 2021.
21.10.2020 więcej
Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi na rok 2021
Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi
na rok 2021.
30.09.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się