Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
INFORMACJA AB.6740.3.158.2020 - Decyzja 95/2021
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 08.02.2021r.
26.02.2021 więcej
INFORMACJA AB.6740.5.166.2020 - Decyzja 44/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 22.01.2021
22.01.2021 więcej
INFORMACJA AB.6740.15.57.2020 - Decyzja 1054/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 28.12.2020
28.12.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.2.71.2020 - Decyzja 1022/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 10.12.2020
14.12.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.14.133.2020 - Decyzja 955/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 20.11.2020
27.11.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.6.125.2020 - Decyzja 876/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 29.10.2020
29.10.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.3.100.2020 - Decyzja 873/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 26.10.2020
28.10.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.12.112.2020 - Decyzja 758/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 18.09.2020
22.09.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.10.8.2019 - Decyzja 3/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 15.06.2020
02.09.2020 więcej
INFORMACJA AB.6740.14.90.2020 - Decyzja Nr 684/2020
Decyzja Starosty Dębickiego z dnia 28.08.2020
28.08.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się