Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 396/2021 z 3 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości.
04.03.2021 więcej
Uchwała Nr 395/2021 z 24 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Dębickiego.
25.02.2021 więcej
Uchwała Nr 394/2021 z 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu i zakresu kontroli rodzin
zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka i placówek
opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu dębickiego w roku
2021.
25.02.2021 więcej
Uchwała Nr 393/2021 z 24 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z
zasobu Powiatu Dębickiego.
25.02.2021 więcej
Uchwała Nr 392/2021 z 24 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2021 r.
25.02.2021 więcej
Uchwała Nr 391/2021 z 19 lutego 2021 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego.
22.02.2021 więcej
Uchwała Nr 390/2021 z 5 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych
czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
10.02.2021 więcej
Uchwała Nr 389/2021 z 5 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności
podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
10.02.2021 więcej
Uchwała Nr 388/2021 z 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert 2021
10.02.2021 więcej
Uchwała Nr 387/2021 z 5 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2021r.
10.02.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się