Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 196/2019 z 31 grudnia 2019
W sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2019 rok
10.01.2020 więcej
Uchwała Nr 195/2019 z 30 grudnia 2019
W sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego ZOZ w Dębicy
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr 194/2019 z 30 grudnia 2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr 473/2017 Zarządu Powiatu
Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 roku
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr 193/2019 z 30 grudnia 2019
W sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr 192/2019 z 30 grudnia 2019
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 32/2019 Zarządu
Powiatu Dębickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr 191/2019 z 18 grudnia 2019
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości
20.12.2019 więcej
Uchwała Nr 190/2019 z 13 grudnia 2019
W sprawie rozstrzygnięcia IV Otwartego Konkursu Ofert 2019
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr 189/2019 z 13 grudnia 2019
W sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr 188/2019 z 13 grudnia 2019
W sprawie ustalenia zasad udostępniania i korzystania z
nieruchomości Powiatu Dębickiego
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr 187/2019 z 13 grudnia 2019
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii
dróg gminnych - dróg będących własnością Gminy Żyraków
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się